Πρακτική εκπαίδευση σε “Data Science & Artificial Intelligence” από το Technopolis Artificial Intelligence Cluster Thessaloniki και το ΙΠΤΗΛ.

blog image

Το πρώτο 3μηνο ταχύρρυθμο πρόγραμμα εξειδίκευσης και πρακτικής εκπαίδευσης, σε αντικείμενα, εργαλεία και μεθοδολογίες Data Science & Artificial Intelligence” ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου του 2020.

Το Innovative Bootcamp διοργανώνεται από το Technopolis AI Cluster στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το ΙΠΤΗΛ, το οποίο έχει την επιστημονική επίβλεψη και υλοποίηση του course.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εταιρίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητες του  προσωπικού τους, αλλά κυρίως σε εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν να προετοιμάσουν τους μηχανικούς τους για άμεση ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία.

Η μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης, η προετοιμασία των εταιριών για τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η προώθηση των ελληνικών λύσεων που χρησιμοποιούν AI & ML tools είναι από τους βασικούς στόχους του Technopolis AI Cluster.

To Technopolis AI Cluster ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποτελείται από εταιρίες πληροφορικής που επενδύουν στις νέες τεχνολογίες και κυρίως στην εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες, με σκοπό τη βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών, τη μείωση λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής.

Εστιάζοντας σε τομείς υγείας, περιβάλλοντος, έξυπνων πόλεων, υποδομών και βιομηχανικής παραγωγής, αυξάνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο μας με ελληνικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν Machine Learning, NLP, Computer Vision, Decision Support Systems, Speech & Signal Processing, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον επιχειρηματικό κόσμο για τα οφέλη εφαρμογής τους.